Trong nước

‘Ngành TT&TT phải tiên phong với sứ mệnh phát triển kinh tế tri thức’

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn ngành TT&TT tiếp tục đi tiên phong với sứ mệnh phát triển kinh tế tri thức tại Việt Nam, góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Ủy viên Bộ Chinh trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin & truyền thông. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Chiều nay, 27/8, Bộ Thông tin & Truyền thông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thông tin & Truyền thông Việt Nam (28/8/1945-28/8/2016). Đến dự sự kiện có Ủy viên BCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Về phía Bộ TT&TT có Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, các Thứ trưởng, lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ cùng đại diện các đơn vị, Cục, vụ trực thuộc.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành lần đầu tiên này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã xúc động tri ân công lao, xương máu của các bậc tiền bối, các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì đất nước và sự nghiệp Thông tin & Truyền thông. “Trong suốt các cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và oanh liệt, cũng như trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TT&TT đã không tiếc xương máu để giữ vững mạch máu thông tin, đảm bảo vận chuyển công văn, tài liệu của Đảng và Nhà nước an toàn, bí mật, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền….”. Hàng triệu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của ngành đã không quản khó khăn gian khổ, kiêm cường làm việc và chiến đấu, trong đó hàng vạn người con ưu tú của Ngành đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì độc lập, tự do, thống nhất toàn quốc.

Ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới

Chia sẻ về những thành tựu quan trọng của ngành TT&TT đạt được trong 71 năm qua, Bộ trưởng cho biết, từ một ngành lạc hậu về kỹ thuật, thiếu thốn về cơ sở vật chất và nhiều hạn chế trong quản lý, kinh doanh, các lĩnh vực công tác TT&TT đã có sự trưởng thành vượt bậc, phục vụ đắc lực quốc kế, dân sinh, ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, ngành đã trở thành Ngành tiên phong, thực hiện đường lối Đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”, thể hiện ở việc phát triển toàn diện cả 5 lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT; có tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường.

kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.Ảnh: Lê Anh Dũng.

Những con số ấn tượng về quy mô, doanh thu ngành trong năm 2015 đã phản ánh rõ nét điều đó: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trong năm 2015 đạt gần 526.131 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 48.247 tỷ đồng. Lĩnh vực CNTT hiện có trên 15.000 doanh nghiệp hoạt động, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện hàng năm đạt hơn 32 tỷ USD, tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2015 đạt hơn 20 tỷ USD…

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, việc ngày 28/8 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định là ngày truyền thống của ngành TT&TT không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của ngành TT&TT trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Ngành TT&TT đã không ngừng lớn mạnh toàn diện, đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và đặc biệt là CNTT, trở thành một ngành “vững về chính trị, mạnh về kinh tế, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô, doanh thu và thị trường, có tỷ trọng đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước…Ngành TT&TT đã khẳng định là một trong những ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời góp phần tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Ngành đã được ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần hưởng, danh hiệu cao quý”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khẳng định chủ trương của Đại hội Đảng XII là đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và mong muốn ngành TT&TT tiếp tục đi tiên phong với sứ mệnh phát triển kinh tế tri thức ở nước ta, góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm đảy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát triển CNTT là nhiệm vụ ưu tiên của toàn hệ thống chính trị

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Giúp việc cho Chính phủ Cách mạng lâm thời có 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin – Tuyên truyền, Bộ Giao thông – Công chính (tiền thân của Bộ Thông tin & Truyền thông ngày nay). Trên cơ sở đó, ngày 19/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTG lấy ngày 28/8 hàng năm làm ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng nghỉ của CNTT – TT đòi hỏi ngành TT&TT phải liên tục đổi mới, sáng tạo, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, tình hình trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít. Chính vì thế, trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nêu ra những “đầu bài”, những định hướng rất cụ thể cho cả 5 lĩnh vực của ngành TT&TT trong giai đoạn tới.

Theo đó phát triển báo chí phải đi đôi với quản lý tốt hệ thống báo chí, bảo đảm để các cơ quan báo chí thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, nâng cao chất lượng chính trị, chất lượng nghiệp vụ, giá trị văn hóa, giá trị giáo dục của báo chí. Phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm phải đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đối với bưu chính, bên cạnh việc duy trì sự phát triển bền vững của các dịch vụ truyền thống, ngành đồng thời phải nghiên cứu phát triển các dịch vụ mới trên cơ sở ứng dụng CNTT và nền tảng của thương mại điện tử.

Với viễn thông, mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm thị trường viễn thông phát triển bền vững, tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

Cuối cùng, trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT, toàn ngành cần huy động mọi nguồn lực và lợi thế của đất nước, chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng; nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực về CNTT theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhận định lĩnh vực TT&TT cần tích cực, chủ động đổi mới, nắm bắt xu thế, làm chủ công nghệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa là người đi tiên phong, vừa là người kết nối, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cơ bản nhất trí với những mục tiêu và nhiệm vụ mà Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nêu, song nhấn mạnh thêm một số điểm.

Cụ thể, theo Bà, ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng Nghị quyết ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực TT&TT; bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

“TT&TT phải vừa là người bạn đồng hành, vừa là người kết nối, hỗ trợ cho cộng đồng, xã hội, đồng thời là công cụ, phương tiện hữu hiệu để phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng và nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Bộ TT&TT cũng cần tập trung chỉ đạo triển khai tốt các đạo luật mới được thông qua trong lĩnh vực TT&TT như Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, đảm bảo pháp luật đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu QLNN, cũng như bảo đảm cho công dân được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định pháp luật;

Nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, phù hợp xu hướng truyền thông hiện đại gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin. Quản lý cần theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các loại hình truyền thông xã hội, đồng thời coi trọng công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh thông tin cơ sở…; Cần tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành, đáp ứng nhu cầu thông tin nhân dân, góp phần tích cực xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

“Tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo Bộ TT&TT, cũng như lãnh đạo các địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân cũng như đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”, bà nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 859 cơ quan báo, tạp chí in; 126 cơ quan báo, tạp chí điện tử; 67 Đài PTTH và 32 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với khoảng 180 kênh chương trình PTTH quảng bá, 122 kênh truyền hình trả tiền; 1 hãng thông tấn quốc gia, gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ. Cả nước hiện có 63 nhà xuất bản, số lượng sách xuất bản hàng năm khoảng 24.000 cuốn; Mạng lưới bưu chính hiện có trên 12.700 điểm; tổng số thuê bao ĐTDĐ đạt 126 triệu thuê bao, tỷ lệ phủ sóng di động toàn quốc đạt 95%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông trong năm 2015 đạt gần 526.131 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 48.247 tỷ đồng. Lĩnh vực CNTT hiện có trên 15.000 doanh nghiệp hoạt động, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện hàng năm đạt hơn 32 tỷ USD, tổng doanh thu công nghiệp CNTT năm 2015 đạt hơn 20 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ngành TT&TT đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT, xác định đó là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nội dung quan trọng trong chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Đồng thời phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng.

Các cơ quan quản lý phải thường xuyên xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm công tác TT&TT; tăng cường kỷ luật. Bên cạnh khen thưởng thành tích tốt cũng cần xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí, các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật để ngành TT&TT thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đáp từ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, đưa ngay vào chương trình hành động của Bộ TT&TT cũng như toàn ngành TT&TT trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thông tin & Truyền thông chiều 27/8/2016:

kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Các đại biểu tham gia lễ chào cờ.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi lễ.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Các lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ TT&TT qua các thời kỳ. Từ trái qua phải: Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ BCVT Mai Liêm Trực, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Từ trái qua phải: Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành TT&TT.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bức tranh tem Bác Hồ với ngành bưu điện.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Bộ TT&TT cờ thi đua của Chính phủ với tư cách đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa chúc mừng Bộ TT&TT nhận danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2015.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo Bộ TT&TT.
kỷ niệm, thông tin & truyền thông
Các lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Thông tin & Truyền thông qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thảo Anh)
  •  Trọng Cầm

Ảnh:Lê Anh Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP