Trong nước

Lý do Bộ Công an đề xuất cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư và 2 chức danh quan trọng

Bộ Công an đã đề xuất cảnh vệ cho Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Lực lượng cảnh vệ trong một buổi diễn tập - Ảnh: TTXVN

Đại tướng Tô Lâm vừa ký tờ trình gửi Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Vì sao đề xuất cảnh vệ cho 3 chức danh?

Theo tờ trình, Bộ Công an cho rằng quá trình triển khai thi hành Luật Cảnh vệ 2017 đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề như đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; quyền hạn của lực lượng cảnh vệ.

Về đối tượng cảnh vệ, pháp luật hiện hành quy định 3 nhóm đối tượng cảnh vệ, đó là: Nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, nhóm đối tượng cảnh vệ là khu vực trọng yếu và nhóm đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Trong đó, đối tượng cảnh vệ là con người gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.

Tuy nhiên, qua tổng kết 5 năm thực hiện Luật Cảnh vệ và thực tiễn hiện nay cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo Bộ Công an, Thường trực Ban Bí thư là người phụ trách, chủ trì công việc hằng ngày của Ban Bí thư, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong tổ chức Đảng, Nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao là những người có vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước; đứng đầu các cơ quan tư pháp, có vai trò, tác động đối với công tác xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế, quyền con người, quyền công dân.

Các chức danh này được xác định là đối tượng quan trọng trong hệ thống chính trị theo kết luận 35/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Trong đó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc nhóm danh mục "các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam". Tuy nhiên, Luật Cảnh vệ năm 2017 chưa quy định những người này thuộc đối tượng cảnh bệ.

Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải áp dụng chế độ, biện pháp cảnh vệ với các đối tượng trên để bảo đảm tương đồng, thống nhất với các lãnh đạo cấp cao khác trong cùng nhóm.

Các biện pháp, chế độ cảnh vệ

Từ đó, tại dự thảo luật, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 chức danh trên vào đối tượng cảnh vệ. Đồng thời, bổ sung các biện pháp, chế độ cảnh vệ với các chức danh này.

Cụ thể, đối với Thường trực Ban Bí thư được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở và nơi làm việc.

Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Dự thảo cũng đề xuất các biện pháp cảnh vệ với Thường trực Ban Bí thư sẽ bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết.

Ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân

Đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ bảo vệ tiếp cận; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết.

Ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP