Quốc hội khóa XIV

Hương Sơn tổ chức thành công Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12

Trong 2 ngày 29 và 30/12/2015, HĐND huyện Hương Sơn đã tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện khóa XVIII.

11111

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp, HĐND huyện Hương Sơn đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Đồng thời, thảo luận, thông qua một số nội dung chuyên đề quan trọng khác như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; Tình hình thu chi ngân sách 2015, dự toán 2016; Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Theo đó, năm 2015, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng huyện Hương Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 5.800 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,74 triệu đồng/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1,9 tỷ đồng; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 598 tỷ đồng tăng 9,72%; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 25,37% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 87,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,44%.

Nổi bật là, huyện Hương Sơn đã thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm, toàn huyện đã tăng 106 lượt tiêu chí. Đến nay có 5 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 11 tiêu chí, 10 xã đạt 10 tiêu chí, 11 xã đạt 9 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí. Tổng huy động nguồn vốn xây dựng NTM là 741,32 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp trong nhân dân trên 200 tỷ đồng. Đặc biệt trong tháng cao điểm chung sức xây dựng NTM đã huy động tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất hiến cây với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng.

Đ/c Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng NTM, các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao tiếp tục có những chuyển biến sâu rộng. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên rõ rệt, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt kết quả khá toàn diện; Công tác cải cách hành chính được tổ chức thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét; Nhiệm vụ quân sự địa phương được thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện cũng đã đánh giá hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND. Năm 2015, Thường trực HĐND huyện, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã thực hiện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ đề ra. Công tác tổ chức được thực hiện đúng quy định, các đại biểu HĐND tích cực hoạt động và hoàn thành tốt chức trách theo quy định của pháp luật. Công tác tổ chức các kỳ họp, chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thống nhất, có hiệu quả. Việc thẩm tra các báo cáo, đề án đúng quy trình, qua đó tạo điều kiện cho HĐND đề ra những mục tiêu chính sách phục vụ phát triển KTXH. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện có hiệu quả, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã cơ bản được UBND huyện giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Công tác giám sát thực hiện đúng quy trình, đúng quy định; trong năm đã tổ chức các cuộc giám sát giữa hai kỳ họp, qua giám sát đã đánh giá được cơ bản phương hướng được nhiệm vụ KTXH, thống nhất những chỉ tiêu mà UBND huyện tổ chức điều hành, thống nhất. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được tăng cường về hiệu quả, tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển KTXH.

Phát biểu thảo luận tại hội trường, các ý kiến nhìn chung đồng tình, thống nhất với các báo cáo trình tại kỳ họp. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020. Các đại biểu băn khoăn về việc quản lý môi trường, nhất là đối với khu vực nông thôn; tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi chưa được kiểm soát chặt chẽ; đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp còn gặp khó khăn; Công tác giáo dục và tuyên truyền pháp luật chưa được quan tâm đúng mức…

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo thẩm định của các Ban và ý kiến đại biểu HĐND, tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2016; Nghị quyết về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách 2016.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Quang Tuệ – Trưởng công an huyện Hương Sơn vào uỷ viên UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Duy Trinh, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc diễn văn bế mạc

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện Hương Sơn khóa 18 đã thành công tốt đẹp./.

Hương Hà/ Hương Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP