Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt vi phạm hành chính gần 1,1 tỷ đồng

Trong 10 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã triển khai 27 cuộc thanh, kiểm tra đã phát hiện một số tồn tại và hành vi vi phạm. Đã xử lý vi phạm hành chính với 20 tổ chức, 1 cá nhân với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.


Các nội dung thanh tra chủ yếu tập trung thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Hương Khê; thanh tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án, công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh; Thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, vật liệu xây dựng của UBND huyện Đức Thọ; việc thực hiện pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Đức Thọ…

Một số nội dung tồn tại và hành vi vi phạm được thành lập như: Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có; lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công xây dựng; lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng; khởi công xây dựng công trình thiếu thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình đã được phê duyệt; không gửi báo cáo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng.

Bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; để nhà thầu thi công sai thiết kế được phê duyệt; thi công xây dựng không che chắn để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu xung quanh; khởi công xây dựng công trình khi chưa có mặt bằng xây dựng; không lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động, xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch được duyệt.

Thanh tra Sở đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công hạng mục một số công trình, có biện pháp xử lý, khắc phục các nội dung tồn tại sai sót và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đã lập 11 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 quyết định xử phạt

Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng kiến nghị giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp, giá trị thanh toán tại các công trình với tổng số tiền 1.516.478.000 đồng.

Tác giả: Uyên Uyên

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP