Kinh tế

Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý giá VLXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) hàng tháng, hàng quý trên cơ sở khảo sát giá thị trường và số liệu báo cáo giá của UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về.

hatin24h

Việc công bố giá VLXD thường xuyên, định kỳ đã giúp cho các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công có cơ sở tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Sở Xây dựng Hà Tĩnh nhận thấy báo cáo giá VLXD của các địa phương gửi về, một số chủng loại VLXD không rõ nguồn cung cấp, giá VLXD có sự chênh lệch lớn giữa các tháng, chưa phù hợp với giá thị trường…

Để đảm bảo việc công bố giá VLXD hàng tháng sát với tình hình biến động giá trên thị trường và tránh gây thất thoát lãng phí, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giá VLXD nhằm mục đích kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác điều tra khảo sát và quản lý giá VLXD, đồng thời kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về niêm yết và bán theo giá niêm yết đối với các loại VLXD trên địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng ông Trần Hậu Thành – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ “về quản lý chi phí đầu tư xây dựng” thì đối với các công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước, việc quản lý giá VLXD là rất quan trọng, phải đảm bảo phù hợp với giá thị trường góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư”.

Qua 03 ngày (24 – 26/11/2015), phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra giá bán tại các cơ sở sản xuất, khai thác, kinh doanh VLXD tập trung trên địa bàn một số huyện như Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh… theo đó đã xác định được mức giá bán thực tế làm cơ sở cho việc công bố giá VLXD hàng tháng, hàng quý trên địa bàn tỉnh một cách phù hợp. Đồng thời qua đó, đã hướng dẫn phòng chuyên môn cấp huyện phương pháp khảo sát, thu thập thông tin về giá đáp ứng theo yêu cầu.

Tuyết Mây

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP