Kỳ Anh

Đồng ý đề án thành lập thị xã Kỳ Anh

Chiều nay (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông các Tờ trình của Chính phủ về đề án thành lập với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý.

ht24h

Tại phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về Đề án thành lập thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số thì sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Kỳ Anh còn lại 76.161,7 ha diện tích tự nhiên và 120.518 nhân khẩu là phù hợp.

Tiêu chuẩn thành lập thị xã Kỳ Anh đạt 8/9 tiêu chuẩn, chưa đạt tiêu chuẩn thời gian xây dựng đồng bộ. Đối với việc thành lập 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh đạt đủ 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến thành lập 24 cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của thị xã Kỳ Anh với nhu cầu 132 biên chế cán bộ, công chức. Theo đó, tỉnh sẽ điều chuyển cán bộ, công chức trong nội bộ tỉnh cho thị xã khi được thành lập; đồng thời giữ nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Như vậy, việc thành lập thị xã Kỳ Anh không làm tăng tổng biên chế cán bộ, công chức do tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Đối với các cơ quan, tổ chức và biên chế cán bộ, công chức của các cơ quan Trung ương đặt tại địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức của Trung ương điều động cán bộ, công chức trong ngành theo quy định của pháp luật để không làm tăng số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Tỉnh Hà Tĩnh xác định nhu cầu vốn đầu tư cho thị xã Kỳ Anh và của huyện Kỳ Anh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giai đoạn 2015 – 2020 là 2.580 tỷ đồng./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP