Trong nước

Yêu cầu kiểm điểm 13 chủ tịch cấp xã trong cùng một huyện

Thanh tra tỉnh An Giang có kết luận, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trưởng phòng tài nguyên - môi trường và 13 chủ tịch UBND cấp xã trong cùng một huyện.

Ông Lê Văn Phước yêu cầu huyện Thoại Sơn thực hiện nghiêm kiểm điểm như kết luận thanh tra - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 29-5, Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung, kiểm điểm cán bộ như kiến nghị tại kết luận thanh tra số 05 của chánh Thanh tra tỉnh.

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn về thực hiện các quy định pháp luật trong tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo.

Ngoài những mặt được, thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chưa giao dự toán đảm bảo theo quy định để các đơn vị thực hiện chi bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Dù UBND huyện đã ban hành quyết định vào năm 2017 nhưng thanh tra huyện chưa quan tâm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chi tiền bồi dưỡng tiếp công dân; không chi bồi dưỡng tiếp công dân định kỳ cho chánh thanh tra.

Phòng Tài nguyên - Môi trường chưa lập dự toán kinh phí chi bồi dưỡng tiếp công dân và ban hành nội quy tiếp công dân. Chậm xử lý 2 vụ việc do ban tiếp công dân huyện chuyển đến, lưu trữ hồ sơ không liệt kê danh mục tài liệu, bút lục hồ sơ.

UBND 13 xã, thị trấn chi bồi dưỡng tiếp công dân cho công chức tiếp công dân thường xuyên chưa đúng theo quy định của UBND huyện. UBND xã Vĩnh Trạch chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn chỉ đạo chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn và trưởng các phòng, ban chuyên môn khắc phục hạn chế như kết luận nêu.

Trưởng phòng tài chính - kế hoạch tham mưu huyện phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư theo ngày làm việc, ngày tiếp công dân thực tế.

Trưởng phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Triển khai sử dụng, cập nhật dữ liệu vào phần mềm hệ thống dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với trưởng phòng tài nguyên - môi trường và chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên. Quan tâm bố trí biên chế cho thanh tra huyện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP