TX Hồng Lĩnh

Xã hội hoá thu gom rác thải trên địa bàn Hồng Lĩnh

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác xã hội hoá thu gom rác thải trong thời gian qua.

Xã hội hoá thu gom rác thải trên địa bàn Hồng Lĩnh
 Để từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, trong thời gian qua Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị đã  phối hợp với các phường, xã tổ chức thực hiện  thành công mô hình xã hội hoá thu gom rác thải. Đến nay mô hình này đã được thực hiện tại  5 phường trong toàn thị. Trong quá trình hoạt động các tổ dân phố đã tạo mọi điều kiên và hỗ trợ một số xe, cung cấp các thiết bị, phụ tùng cần thiết; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Công ty THHH Một thành viên Môi trường đô thị cũng đã bố trí xe ép vận chuyển rác hợp lý, thực hiện tốt công tác xử lý chất thải rắn tại bãi chứa rác, chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Mức  thu phí vệ sinh cơ bản đã áp dụng theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh. Nhìn chung công tác thu gom rác thải đã  được thực hiện khá đồng bộ. Năm 2013, Công ty đã thu gom trên 23 nghìn m3 rác thải.
Mặc dù vậy trong quá trình thực hiện mô hình xã hội hoá thu gom rác thải vẫn còn nhưng bất cấp như:  việc bố trí con người tại các tổ dân phố  không ổn định,  việc thu phí vệ sinh theo quy định có nhiểu tổ dân phố thu không đủ, không đúng theo quy định  dẫn đến người thực hiện thu gom thu nhập chưa tương xứng với sức lao động bỏ ra, tình trạng đổ rác thiếu ý thức của một số người dân vẫn còn diễn ra, chất lượng, trang thiết bị  ngày càng bị hư hỏng, xuống cấp…
Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình tại đơn vị mình; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến để trong thời gian tới mô hình thực hiện hiệu quả hơn, đưa công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào nề nếp./.

Thanh Trúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP