Trong nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 28/11, để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tại phiên họp thứ 17, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp đầu tiên sau khi Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 4.

Qua đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Đồng thời, cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên.

Về công tác nhân sự, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với các vấn đề quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP