Trong nước

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh: Tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào Thanh niên năm 2017 và hưởng ứng “ Tháng thanh niên ”, sáng ngày 13/3, Huyện đoàn Kỳ Anh phối hợp với Tỉnh đoàn và Liên minh Hợp Tác xã tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên.

Đến dự lớp tập huấn có đại diện Tỉnh đoàn; Liên minh HTX tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Anh Phong – HUV – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh  tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật
cho Đoàn viên thanh niên huyện Kỳ Anh.
Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, 130 học viên sẽ được tiếp thu những nội dung cơ bản về Luật  Hợp tác xã năm 2012, với các chủ trương, quy định, hướng dẫn về đổi mới phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương V ( khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã, những quy định về thành viên, hợp tác xã thành viên, thành lập và đăng ký hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; tổ chức quản lý hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; tài sản, tài chính của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; tổ chức đại diên của hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên minh hợp tác xã; Nghị định quy định chi tiết một số diều của luật hợp tác xã về Việc thành lập, đăng ký, giải thể hợp tác xã; tài sản, tài chính của hợp tác xã; quản lý nhà nước đối với hợp tác xã và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước với hợp tác xã…

Các học viên tham dự lớp tập huấn
Đồng chí Ngô Xuân Hồng- PCT Liên minh HTX  tỉnh
.trực tiếp truyền đạt 1 số chuyên đề tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên  hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng kinh tế tập thể, tìm hiểu về phương thức sản xuất, cách giới thiệu quảng bá sản phẩm và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên khối nông thôn, những người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình hợp tác phát triển kinh tế; cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- PCT UBND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu các học viên tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được quán triệt, phổ biến tại lớp tập huấn để về tổ chức triển khai thực hiện tại các đoàn cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay, góp phần cùng với huyện nhà chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau lớp tập huấn, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức cho các học viên đi tham quan các mô hình kinh tế ở huyện Vũ Quang./.

Thúy Nga- Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP