Giải trí

Thống kê số tiền Thủy Tiên trao tại 7 tỉnh miền Trung

Đến hiện tại, hai địa phương Huế và Quảng Bình vẫn chưa có thống kê cụ thể về khoản hỗ trợ lũ lụt từ Thủy Tiên trong năm 2020.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP