Kinh tế

Thêm một ngân hàng báo lãi tăng trong quý 1/2023

Năm 2023, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay là 880 tỷ đồng. Như vậy với lợi nhuận hơn 269 tỷ đồng trong quý 1, ngân hàng này đã hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - mã: BAB) ngày 19/4 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với khoản thu nhập chính từ lãi thuần ghi nhận tăng 9%, tương ứng đạt 578 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận đạt gần 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 9 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tại Bac A Bank tăng trưởng mạnh, đạt 31 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 6,7 tỷ đồng).

Trong kỳ, Bac A Bank ghi nhận tổng chi phí hoạt động tăng cao với hơn 354 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% (cùng kỳ đạt 292 tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại ngân hàng này đạt hơn 325 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Bac A Bank cũng đã dành ra hơn 18 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tuy nhiên được hoàn nhập dự phòng hơn 28 tỷ đồng.

Lũy kế quý 1/2023, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 269 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 1/2023.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 880 tỷ đồng, tăng 6,41% so với năm trước. Như vậy tính đến hết quý 1/2023, Bac A Bank đã hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính BAB

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của ngân hàng này đạt hơn 133.851 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với hồi cuối năm 2022. Trong đó cho vay khách hàng giảm nhẹ 1% xuống còn 93,97 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ, nợ xấu của ngân hàng tăng nhẹ hơn 3,5% so với đầu năm lên hơn 532 tỷ đồng, chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng từ 42 tỷ đồng lên hơn 61 tỷ đồng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,55%.

Tại diễn biến liên quan, ngày 22/4 tới đây, Bac A Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Hội trường Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Ngoài ra, ngân hàng này dự kiến tăng vốn điều lệ từ gần 8.334 tỷ đồng lên 9.855 tỷ đồng thông qua 2 phương thức.

Nguồn: BAC A BANK

Thứ nhất, BAB dự kiến phát hành 62,5 triệu cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 625 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ chia cổ tức 7,5% vốn điều lệ mới (8.334 tỷ đồng) sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Thứ hai, BAB cũng sẽ chào bán tối đa gần 89,6 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 896 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán dự kiến 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá chào bán có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường.

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).

Cổ phần phát hành sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện chào bán sau khi kết thúc tăng vốn đợt 1.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được dùng để bổ sung một phần vào mua sắm tài sản cố định, phát triển mạng lưới giao dịch, một phần dùng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: mekongasean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP