Tổng Bí thư: Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình làm tốt, tín nhiệm lên ngay

Đề cập việc lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Trước ông Đinh La Thăng trì trệ, phiếu tín nhiệm thấp, khi góp ý kiến thì sửa đổi phiếu tăng ngay. Ông Nguyễn Văn Bình lần trước phiếu tín nhiệm thấp nhất vì để nợ công, nợ xấu… Sửa được, làm tốt nên phiếu tín nhiệm khác ngay.

Không lấy phiếu tín nhiệm trường hợp ông Vương Đình Huệ

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đồng thời là người phát ngôn của Quốc hội cho biết sẽ không lấy phiếu tín nhiệm trường hợp ông Vương Đình Huệ tại cuộc họp báo quốc tế thông báo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII chiều nay 17-5.

TOP