Hà Tĩnh: Tạm dừng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu tại vùng cách ly y tế

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, đã ký công văn số 3673/UBND-TH5 về việc: Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu tại vùng các ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

TOP