Hà Tĩnh cấp đất chồng lấn: Chưa thể thanh tra như chỉ đạo, phải thu hẹp phạm vi thanh tra

Tỉnh chỉ đạo thanh tra với phạm vi quá rộng, trong thời gian quá hẹp, khiến huyện chưa thể thực hiện theo yêu cầu. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã phải tham mưu, đề xuất lại và đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý theo hướng thu hẹp đối tượng, phạm vi thanh tra.

Tiếp sự việc đất rừng đấu giá được sang tên cho cá nhân: Bất nhất ý kiến của huyện và Sở TN&MT Hà Tĩnh

Tiếp sự việc đất rừng đấu giá được sang tên cho cá nhân: Bất nhất trong ý kiến của xã và Sở TN&MT Hà Tĩnh Liên quan sự việc đất rừng đấu giá được sang tên cho cá nhân tại xã Thượng Lộc, Chủ tịch UBND xã này cho hay xã không hề hay biết sở, huyện về làm hồ sơ mỏ đất.

TOP