Giật mình công trình miếu thờ trong Formosa sắp hoàn thành

Một sự việc đang gây chấn động dư luận Hà Tĩnh là Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Formosa-FHS) đã bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận vẫn cho xây dựng miếu thờ trong khu dự án Formosa. Đến nay, việc xây dựng về cơ bản đã hoàn thành, công trình đang chuẩn bị hoàn thiện.

TOP