Lăng mạ CSGT, đấm vào mặt cảnh sát hình sự

Lương Văn Cách (ở Thanh Hóa) khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn nhưng Cách không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ CSGT, đấm thẳng vào mặt một cảnh sát hình sự.

TOP