Ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nội tỉnh tại khu du lịch Thiên Cầm

Chiều 7/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh có chuyến kiểm tra việc tiêu thụ các sản phẩm hàng Việt Nam, hàng hóa sản xuất tại Hà Tĩnh, công tác niêm yết giá, an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu du lịch Thiên Cầm và làm việc với huyện Cẩm Xuyên cùng các ngành liên quan.

TOP