Công chức, công cốc và căn bệnh khiếm thính

“Công chức nhà nước” ngày nay là niềm mơ ước của phần lớn những người được đào tạo trong các trường cao đẳng, đại học. Không có bằng cấp đừng mơ được tuyển dụng dù chỉ là công chức cấp xã.

TOP