Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ một cách toàn diện.

Hà Tĩnh thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vừa ký Quyết định 654-QĐ/TU thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh với Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

TOP