Trong nước

Lộc Hà: Chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa III

Theo Thường trực HĐND huyện, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Lộc Hà khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/6/2016; đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã cơ bản hoàn tất và đúng quy trình quy định.

hatinh24h

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa III và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, HĐND huyện sẽ bầu cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và quyết định cơ cấu, số lượng thành viên của các ban HĐND; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ xem xét và quyết định những nội dung quan trọng của huyện như: đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2016, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2015; đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; xem xét báo cáo của UBND huyện về: kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; xem xét báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Toàn án nhân dân huyên, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; nghe Ủy ban MTTQ huyện báo cáo về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; xem xét báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện.

Theo nội dung, chương trình làm việc, dự kiến kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa III sẽ ban hành các Nghị quyết quan trọng như: đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2015; Các nghị quyết cá biệt về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, số lượng thành viên các ban HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND; Thư ký Kỳ họp; Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

Văn Hân

  Từ khóa: HĐND huyện , . Khóa III , Kỳ Hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP