Trong nước

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2014)…

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, sáng 13/10, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương, chúc mừng cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy trong thời gian qua đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy trên các lĩnh vực chuyên môn.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

… tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2014)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng lưu ý, công tác xây dựng Đảng đang đặt ra yêu cầu rất cao và còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

… chúc mừng cán bộ, nhân viên Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2014)

Thay mặt cán bộ, nhân viên Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đặng Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái bày tỏ lời cảm ơn, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với ngành trong thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngày truyền thống các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

… và chúc mừng cán bộ, nhân viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2014).

Văn phòng và các ban Đảng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; về công tác tổ chức xây dựng Đảng; về công tác dân vận của Đảng và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra của Đảng.

Bá Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP