Trong nước

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Năm 2014, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt, tỉnh nhà đã đạt nhiều thành tích cao.

Sáng ngày 27/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tham dự.
Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 25,89% so với năm 2013. GDP bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tăng nhanh về quy mô và chất lượng, đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 5.556 mô hình sản xuất, kinh doanh, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến. Dự án Fomosa, dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A và các công trình, dự án trên địa bàn được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Thu ngân sách trên 11.486 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại gắn với công tác xúc tiến đầu tư được mở rộng. Toàn tỉnh thành lập mới 500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.058 tỷ đồng.

Các lĩnh vực VH-XH, lao động – việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình việc làm – dạy nghề, tạo việc làm mới cho 37.714 lượt người. Chất lượng khám chữa bệnh chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thể thao, phát huy giá trị của di sản văn hóa được quan tâm đúng mức. Trong năm, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh được giữ vững; đã giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài.

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch báo cáo kết quả hoạt động của các đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đạt những kết quả trên nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng. Trong năm, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được triển khai kịp thời, đã ban hành cụ thể các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tăng cường chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm thường xuyên; tuyên truyền, triển khai chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trên toàn tỉnh.

Tỉnh ủy đã sớm quán triệt, triển khai Chỉ thị 36-CT/TW, các văn bản của Trung ương về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh kết nạp được 3.449 đảng viên. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc; đã tiến hành kiểm tra 14 lượt huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và tập thể lãnh đạo 7 sở, ngành cấp tỉnh. Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 631 đảng viên. Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ cơ sở được tăng cường. Tập trung làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận tổ quốc các cấp và một số tổ chức hội.

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đánh giá cụ thể hoạt động của các đoàn công tác. Thực hiện phương châm sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, đúc kết thực tiễn để đề ra các giải pháp, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thực hiện tốt quy chế, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt; chủ động xây dựng kế hoạch và thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở được phân công; phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực và những kết quả trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời tiếp thu những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2015 và thời gian tới.

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Phải làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, lĩnh vực chính trị tư tưởng cần quan tâm tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể hóa chuyên đề năm 2015 vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Phải làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, các cấp uỷ cần chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chú trọng công tác soạn thảo báo cáo chính trị và công tác nhân sự đúng theo hướng dẫn của trung ương, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng và vai trò của đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt của Đảng, quan tâm và có giải pháp phát triển đảng viên mới.

Chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đảm bảo ổn định tình hình trước, trong và sau đại hội. Tiếp tục thực nghiêm túc Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức Đảng. Chú trọng công công tác phê bình và tự phê bình; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục bám sát cơ sở, sâu sát đời sống nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá hoạt động các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho 9 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 48 đảng bộ, chi chi bộ cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2014; biểu dương 3 đoàn công tác và tặng bằng khen cho 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở năm 2014.

Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen cho 9 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2014
Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng hoa, biểu dương 3 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương năm 2014
Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao tặng Bằng khen cho 48 tổ chức cơ sở Đảng đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2014.
Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Trao tặng Bằng khen cho các thành viên Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương năm 2014
Làm cho tư tưởng của Bác thấm vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2014

Mạnh Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP