Tin Hà Tĩnh

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Mình ký Quyết định số 525/QĐ-TTg công nhận huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Một góc thị trấn Phố Châu - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá huyện Hương Sơn. Ảnh: Minh Lý

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Hương Sơn là huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh. Bước vào xây dựng nông thôn mới từ điểm xuất phát thấp, sau hơn 10 năm, nông thôn Hương Sơn đã có sự đổi thay rõ nét. Toàn huyện đã đầu tư, nâng cấp hệ thống đường bộ dài gần 1.900 km đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Cùng với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, những năm qua, Hương Sơn không ngừng củng cố, nâng cấp hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hoá…. đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ tốt nhất việc nâng cao văn hoá, giáo dục, sức khoẻ cho người dân. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 63/67 trường đạt chuẩn quốc gia; 23/23 trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp và xây mới và đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên toàn huyện đã đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9/9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn theo quy định.

Tác giả: Vũ Phương Nhi

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP