Kinh tế

Hương Sơn nỗ lực thu thuế 2 tháng cuối năm

Đến nay, số thuế mà huyện Hương Sơn thu được đạt 86% kế hoạch. Tuy nhiên, so với các huyện thị trên địa bàn tỉnh thì mức thu của huyện Hương Sơn đang nằm trong tốp trung bình.

Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Với lợi thế là địa bàn có Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, những năm gần đây số lượng hộ buôn bán, kinh doanh thương mại dịch vụ ở huyện Hương Sơn tăng nhanh. Trở thành nơi buôn bán sầm uất, góp phần làm làm giàu cho người dân Hương Sơn, tăng thu ngân sách cho huyện.

Để tăng thêm nguồn thu, từ cuối năm 2013 chi cục thuế Hương Sơn tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đưa vào diện quản lý 565 hộ, trong đó thuế môn bài từ đầu năm đến nay tăng thêm 200 hộ. Cùng với đó chi cục thuế Hương Sơn tích cực phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao ý thức nộp thuế.

Theo báo cáo của huyện Hương Sơn 10 tháng đầu năm 2014, Hương Sơn đã thu được 58,8/68 tỷ đồng kế hoạch được giao, so với cùng kỳ đạt 134%. Trong đó hoàn thành và thu thuế đạt cao như thuế ngoài quốc doanh đạt 21,8 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch cả năm.

Một số nguồn thu gặp khó khăn nhưng huyện cũng đã làm tốt như tiền thu từ quỹ đất đạt 18,7 tỷ đồng và một số sắc thuế khác như thuế nông nghiệp, thuế cấp quyền khai thác khoáng sản…

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, chi cục thế Hương Sơn đang tập trung rà soát tất cả các nguồn thu, trọng tâm là thu nợ. Trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ hơn, đi sâu vào các lĩnh vực thuế ngoài quốc doanh, thuế nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế xây dựng cơ bản…

Đối với những trường hợp gân nợ, chây ỳ chi cục thuế phối hợp với công an, ngân hàng, các ngành liên quan để truy thu theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Trường Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP