TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Xử lý nghiêm trường hợp học sinh sử dụng pháo

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các nhà trường tiếp tục phổ biến rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên nội dung Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ.

Sở này cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc chấp hành các quy định về quản lý các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, các công cụ hỗ trợ.

Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dhatin24hụng pháo; không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; không đốt và thả đèn trời.

Phối hợp tốt với lực lượng công an, biên phòng, chính quyền các địa phương và phụ huynh trong việc quản lý học sinh, sinh viên. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đưa nội dung này vào bộ tiêu chí để xếp loại hạnh kiểm; đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên; bình xét thi đua khen thưởng cuối năm học 2015-2016.

Lập Phương/ GD&TD

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP