Trong nước

Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương vào tháng 3-2016

Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 3-2016.

hatinh24h

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10-2015 – Ảnh: Nhật Bắc

Văn phòng Chính phủ vừa công bố Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2015

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 đã đề ra.

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, về Đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt ảnh hưởng xấu đến dư luận” – Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo triển khai các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông quan trọng; phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải ô tô.

Trình Quốc hội phương án tăng lương vào tháng 3-2016

Về dự toán chi cải cách tiền lương, Nghị quyết của Chính phủ nêu do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để thực hiện cải cách tiền lương. Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội. Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra vào tháng 3-2016.

T.Dũng / NLĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP