Xu hướng cuồng bạo vượt giới hạn của cảnh sex

Những bộ phim tràn ngập cảnh mô tả sex vượt giới hạn luân lý truyền thống của ngay cả phương Tây gần đây khiến người ta lo ngại về một xu hướng mới của thế giới điện ảnh, tự do hơn và cũng thách thức hơn.

TOP