Hà Tĩnh: Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu

Sau khi Tạp chí Doanh nghiệp và kinh tế xanh có bài phản ánh: “Hà Tĩnh: Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xã không biết?” ngày 19/01/2022 UBND xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh đã lập đoàn đi kiểm tra, lập biên bản yêu cầu ông Lê Ngọc Hùng tháo dỡ công trình sai phạm trả về hiện trạng ban đầu trước ngày 20/02/2022.

TOP