Nông dân Hà Tĩnh bất ngờ thu lợi từ loài cây "kẻ thù"

Bèo tây mọc tràn lan ở sông, ao, hồ, đầm lầy vừa cản trở tiêu thoát lũ, vừa xâm lấn ruộng đồng - thường được coi là loài cây “kẻ thù” của nông dân. Thế nhưng, người dân Hà Tĩnh lại kiếm được tiền từ loại cây này.

TOP