Hội LHPN tỉnh bàn giao tài sản cho HTX nuôi cá lồng Hộ Độ

Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng bè, cách chọn giống, thiết kế lồng và đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho ban quản trị HTX, các thành viên trong HTX còn được Hội LHPN tỉnh  tạo điều kiện vay vốn ưu đãi.

TOP