Ông Bá Thanh chưa đủ sức khỏe để ghép tủy

Chiều nay, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh được phát hiện từ tháng 5/2014.

TOP