Hà Tĩnh: Đồng loạt khai trương điểm kinh doanh hải sản an toàn

Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh, ông Trần Nhật Tân cho biết, ngày 12/5, trên toàn tỉnh sẽ khai trương 25 điểm kinh doanh hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có khoảng 150 điểm kinh doanh. Hải sản được bán ra phải có tem an toàn.

TOP