‘So găng’ 2 doanh nghiệp cạnh tranh gói thầu 109 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông (Nghệ An) và Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Hùng Cường (Hà Tĩnh) là 2 nhà thầu cạnh tranh gói thầu xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm thuộc Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 1.239 tỷ đồng.

TOP