Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích tại Cảng Sơn Dương

Đã 6 ngày trôi qua, công việc tìm kiếm công nhân mất tích trong vụ lật sà lan chở đá tại công trình xây dựng Cảng Sơn Dương thuộc khu công nghiệp Formosa, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

TOP