Trong nước

Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở Hà Tĩnh”

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình: Các thành viên thực hiện đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, tranh thủ các ý kiến nhằm sớm nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh

Sáng nay (6/10), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở Hà Tĩnh”. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tới dự.
Nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở Hà Tĩnh”

Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh” do Thường trực HĐND tỉnh thực hiện từ tháng 7/2013 – 10/2014. Đề tài có 12 giải pháp, trong đó tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức hoạt động và hoạt động giảm sát của HĐND; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động giám sát của HĐND; đổi mới cơ cấu tổ chức, năng lực các chủ thể thực hiện chức năng giám sát; đổi mới và nâng cao chất lượng xem xét báo cáo tại kỳ họp; đổi mới và nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn…

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra một số ý kiến liên quan đến quá trình thực hiện đề tài; bố cục, một số câu từ, nội dung; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao việc triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu đề ra của đề tài bởi nó vừa mang ý nghĩa quan trọng trước mắt cũng như lâu dài trong việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các thành viên thực hiện tiếp tục chỉnh sửa, tranh thủ các ý kiến nhằm sớm nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh; trong đó, cần tập trung đánh giá đúng thực tiễn, có giải pháp sát đúng, phù hợp để đề tài sớm đi vào cuộc sống.

Vũ Viễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP