Trong nước

Lộc Hà: Tập huấn luật phòng chống tham nhũng

Sáng ngày 29/8/2014, huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống tham nhũng năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQ, cán bộ Thanh tra nhân dân của 13 xã trên toàn địa bàn. Quang cảnh chung tại hội nghị tập huấn luật PCTN của huyện Lộc Hà Tại buổi tập huấn, gần 220 học viên đã được báo cáo viên đến từ phòng nghiệp vụ 4 của Thanh tra tỉnh trình bày các nội dung về: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống tham nhũng năm 2012; Nghị định số 59/2013/NĐ- CP ngày 17-6-2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn được giao.   Thanh tra viên chính: Nguyễn Đức Ngạn,Trưởng phòng nghiệp vụ 4, thanh tra tỉnh trực tiếp lên lớp tập huấn tại Lọc Hà về luật PCTN. Thông qua lớp tập huấn cũng đã cung cấp những quy định mới của pháp luật về phòng chống tham nhũng, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức chủ động trong quá trình nghiên cứu, vận dụng pháp luật trong công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại và triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tin: Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP