Trong nước

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị

Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh và một số hợp tác xã điển hình tiên tiến của tỉnh.

Sáng 22/9, Ban Bí thư TƯ Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Chủ trì hội nghị có Thường trực Ban bí thư TW Đảng Lê Hồng Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban kinh tế TW Vương Đình Huệ.

 hatinh24h 01
 Thường trực Ban bí thư TW Đảng Lê Hồng Anh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban kinh tế TW Vương Đình Huệ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể.

Nhiều địa phương đã ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã về vốn, đầu ra cho các sản phẩm, xử lý một số tồn tại về tài sản và các khoản nợ vay của Hợp tác xã. Hỗ trợ kinh phí, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ HTX.

Luật HTX 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo sự thay đổi trong tư duy về bản chất HTX và cách thức tổ chức hoạt động của HTX theo nguyên tắc thị trường. Liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trọng phát triển kinh tế tập thể.

Nhờ thế sau gần 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 56 và triển khai thực hiện Luật HTX 2012, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã dần được phục hồi, phát triển, xuất hiện những mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên.

Hà Tĩnh hiện có 1.653 tổ hợp tác, có 914 Hợp tác xã với 145.330 thành viên. Sau hai năm Luật Hợp tác xã có hiệu lực, toàn tỉnh đã thành lập được 318 hợp tác xã và trên 900 tổ hợp tác.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận 56, Hà Tĩnh đã trích ngân sách hỗ trợ gần 83 nghìn tỷ đồng cho các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể xong tất cả các Hợp tác xã theo tinh thần của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể tại Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nêu một số kiến nghị đề xuất như: đề nghị TW Đảng thành lập Ban chỉ đạo TW về phát triển kinh tế tập thể để có sự thống nhất chỉ đạo từ TW đến cơ sở.

Đề nghị Chính phủ ban hành các quyết định và nguồn lực để thực hiện một cách kịp thời và đồng bộ Luật Hợp tác xã năm 2012; chỉ đạo các Bộ ngành TW thực hiện nghiêm Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn để cho HTX được vay vốn không thế chấp một cách thuận lợi.

Mỹ Dung / HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP