Trong nước

Giám đốc làm việc với công an Thành phố Hà Tĩnh

Chiều ngày 14/7 Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an TP Hà Tĩnh về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hà tĩnh. Tham dự buổi làm việc còn có Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc Thượng tá Phạm Thanh Phương – Trưởng công an TP Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả tình hình ANTT trên địa bàn TP và kết quả 7 tháng đầu năm. Trong 7 tháng đầu năm Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu, xây dựng kịp thời các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quân chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, công tác phòng chống cháy nổ.  Do vậy, trong thời gian qua tình hình ANQG được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc xẩy ra; đảm bảo TTATGT, trật tự kỷ cương đô thị, phòng chống các hành vi  sử dụng pháo trái phép, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn…
Thượng tá Phạm Thanh Phương – Trưởng công an TP báo cáo kết quả các mặt công tác 7 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc các đội nghiệp vụ, công an các phường đã báo cáo với đồng chí Giám đốc và đoàn các vấn đề liên quan đến ANTT trên tầng địa bàn và lĩnh vực mình phụ trách; nêu lên những việc làm được, chưa làm được và đưa ra một số kiến nghị đề xuất với đồng chí Giám đốc để phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Đại tá Lê Văn Sao – Giám đốc CAT phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc Đại tá Lê Văn Sao đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả đã đạt được của công an TP trong thời gian qua. Để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn TP trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc yêu cầu: Công an TP  tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đảm bảo ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; tăng cường công tác đảm bảo ANTT bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ TP Hà Tĩnh, đại hội Đảng bộ tỉnh; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc; nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về TTXH như: làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, công tác tạm trú tạm vắng; tăng cường công tác quản lý cán bộ, trong đó chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trước mặt tập trung lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để đột xuất, bất ngờ xẩy ra, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh.

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP