Trong nước

Chính thức cho phép lực lượng hải quan sử dụng vũ khí

Quốc hội vừa thông qua Luật Hải quan sửa đổi với quy định, khi phòng, chống buôn lậu qua biên giới, hải quan được sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Sáng 23/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hải quan sửa đổi với tỷ lệ tán thành 91,16%. Điểm đáng chú ý nhất, Luật Hải quan sửa đổi quy định rõ việc trang bị và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Lực lượng hải quan bắt giữ thực phẩm nhập lậu (Ảnh Hoành Sơn)
Lực lượng hải quan bắt giữ thực phẩm nhập lậu (Ảnh Hoành Sơn)

Theo đó, cơ quan hải quan, công chức hải quan được trang bị, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, cờ hiệu, pháo hiệu, đèn hiệu, thiết bị quan sát, soi chiếu, công nghệ sinh hoá, thiết bị cơ khí, điện, điện tử và các phương tiện khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Việc trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phải theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hải quan, công chức hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện, cung cấp thông tin; nếu phương tiện được hỗ trợ bị thiệt hại thì cơ quan hải quan phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi được Quốc hội thông qua gồm 8 chương, 104 điều, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2015.

Quang Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP