Kinh tế

Bảng lương mới nhất của bác sỹ, y sỹ, y tá từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì bảng lương của bác sỹ, y sỹ, y tá sẽ thay đổi.

Khoản 1, Điều 13, Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ, các chức danh nghề nghiệp được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

Chức danh nghề nghiệp bác sỹ cao cấp (hạng I), chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp bác sỹ chính (hạng II), chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp bác sỹ (hạng III), chức danh nghề nghiệp bác sỹ y học dự phòng (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Chức danh nghề nghiệp y sỹ được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 thì bảng lương mới nhất của bác sỹ, y sỹ, y tá thay đổi như sau:

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, y tá sẽ được phân theo chức danh gồm: y tá cao cấp thuộc nhóm ngạch viên chức loại A1; y tá chính thuộc nhóm ngạch viên chức loại B; y tá thuộc nhóm ngạch viên chức loại C nhóm 1 (C1). Như vậy:

Bảng lương của y tá cao cấp sẽ áp dụng theo bảng lương của bác sỹ (hạng III) hoặc bác sỹ y học dự phòng (hạng IIII).

Bảng lương của y tá chính sẽ được áp dụng theo bảng lương của y sỹ (hạng IV).

Bảng lương của y tá thuộc nhóm ngạch viên chức loại C nhóm 1 (C1) sẽ được áp dụng theo bảng lương sau:

Tác giả: ANH NHẬT

Nguồn tin: vtc.vn

  Từ khóa: y sỹ , y tá , bảng lương , bác sỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP