Sẽ làm rõ phản ánh công nhân VN làm việc tại Formosa phải biết tiếng Trung

Trước câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về việc Formosa sử dụng rất ít lao động là người địa phương. Ngoài ra, họ yêu cầu công nhân Việt Nam cũng phải biết tiếng Trung, ông Sơn cho biết, chuyển dịch cơ cấu lao động là đề án của tỉnh Hà Tĩnh triển khai lâu nay chứ không phải khi xảy ra sự cố môi trường mới thực hiện.

TOP