Hà Tĩnh: UBND phường Trung Lương có 'bắt tay' với ông Phạm Quang Hồng ăn chia tiền công đức và lợi tức từ trang trại trái phép?

Mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng tiền công đức, chưa kể tiền thiện nguyện từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ, từ năm 2015 đến nay, thủ nhang Đền Cả là ông Phạm Quang Hồng không nộp tiền công đức vào ngân sách địa phương, tự ý chi không có chứng từ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương ngó lơ, không kiểm tra, giám sát, không nhắc nhở, cũng không báo cáo các cơ quan chức năng. Trong khi Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Đền Cả các năm đều quy định rõ Ban Quản lý di tích Đền Cả thực hiện chế độ thu, chi, quản lý tài chính đúng quy định.

TOP