Đức Thọ

Đức Thọ: Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Lương

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lương (xóm Mới, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ) đã được xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật…


Năm 1991, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cấp cho gia đình ông Nguyễn Văn Lương (xóm Mới, xã Đức Thanh) mảnh đất tại xứ đồng Đeo ở phía nam Quốc lộ 15A thuộc thửa số 47, tờ bản đồ 4a – bản đồ 299. Năm 1995, trên cơ sở đề nghị của UBND xã Đức Thanh, UBND huyện đã phê duyệt Giấy chứng nhận quyền sử dụng 500m2 đất (trong đó đất ở 200m2, đất vườn 300m2) theo Nghị định số 64-CP cho gia đình ông Lương. Sau đó, ông Lương đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Thích 90m2 đất.


Tuy nhiên, khi giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại tuyến 1 Quốc lộ 15A tại xứ đồng Đeo, địa phương đã trừ phần đất nằm trong chỉ giới hành lang theo quy định và diện tích đã chuyển nhượng cho ông Thích nên phần đất ở và đất vườn của ông Lương còn 186,2m2. Đối chiếu với hồ sơ địa chính, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 64-CP thì diện tích đất của gia đình ông Lương thực tế còn thiếu 223,8m2.


Bên cạnh đó, năm 1993, ông Lương có mua lại ốt (quán tre) trên diện tích 185,185m2 ở phía bắc Quốc lộ 15A thuộc thửa số 1126, tờ bản đồ 2b – bản đồ 299 xứ đồng Trổ của ông Phan Đình Thạch. Tại giấy bán ốt giữa ông Thạch và ông Lương ngày 26/2/1993, UBND xã Đức Thanh ghi rõ “chỉ cho bán lều ốt – phần đất không được bán” nên khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 64/CP, gia đình ông Lương không được cấp phần đất này. Toàn bộ diện tích nhà, đất gia đình ông Lương đang ở hiện nay hoàn toàn nằm trong hành lang của Quốc lộ 15A và trên kênh bê tông dẫn nước của xã.


Ngày 6/12/2000, UBND xã đã lập Biên bản xử lý vi phạm hành chính yêu cầu tháo dỡ nhưng ông Lương không chấp hành. Không chỉ thế, ông Lương còn cho rằng diện tích đất của gia đình ông bị ông Nguyễn Trọng Huy chiếm dụng. Trong khi đó, đất ông Huy đang làm nhà ở được nhận chuyển nhượng từ ông Phan Đình Phú và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vào sổ theo dõi cấp giấy số 966 ngày 20/10/1995.


Ngày 14/4/2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND không công nhận việc ông Lượng có quyền sử dụng khu đất do mua ốt của ông Thạch. Đồng thời, giao UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo xã Đức Thanh và các cơ quan liên quan quy hoạch cấp bù số diện tích đất còn thiếu cho gia đình ông Lương. Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tài liệu giải quyết vụ việc, Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ (thành lập theo Công văn số 1168/TTCP-CII ngày 4/6/2009 của Thanh tra Chính phủ) đã đồng tình và thống nhất nội dung quyết định giải quyết của UBND tỉnh đối với khiếu nại của ông Lương.


Trên cơ sở đó, UBND tỉnh vừa có văn bản thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Lương. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc Quyết định số 1037/QĐ-UBND.


Hồng Hà

Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG