Thực hiện Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2008 “về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chất lượng sản phẩm hàng hoá”. Ngày 11/8/2009, Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng Hà Tĩnh đã tổ chức xét tuyển cho 3 Doanh nghiệp của Hà Tĩnh đủ điều kiện tham dự giải thưởng chất lượng Quốc gia(GTCLQG) năm 2009.

GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập của các tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế; quảng bá thương hiệu, xây dựng, phát triển phong trào về năng suất, chất lượng trong tổ chức Doanh nghiệp Việt Nam, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.


Kết quả, Hội đồng sơ tuyển đã chọn được 3 Doanh nghiệp là: Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh; Công ty Lưới – thép – gai Hưng Thịnh; Công ty Cao su Hà Tĩnh. Đề nghị Hội đồng GTCLQG xét duyệt, công nhận GTCLQG năm 2009.

Quang Tùng

So Khoa Hoc

TIN LIÊN QUAN