Sự Kiện Trong Nước

Xây dựng nông thôn mới phải trên cơ sở phát huy nội lực là chính

Sáng 15-12, xã Thiên Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 – 2010 và đón nhận Quyết định công nhận đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau khi hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 (2001 – 2005), Đảng bộ và nhân dân xã Thiên Lộc tiếp tục bắt tay vào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2006 – 2010).


Sau hơn 3 năm thực hiện, Thiên Lộc hoàn thành 33/33 tiêu chí do UBND tỉnh quy định, trong đó có nhiều tiêu chí vượt chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 20%; thu nhập bình quân/đơn vị diện tích đạt 47 triệu đồng/ha/năm; hệ thống trường học đạt chuẩn mức m1 ở cả 3 cấp học; tất cả các xóm đều có quy ước, hương ước, quy chế dân chủ cơ sở; số hộ có công trình nước sạch, vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên chỉ còn 0,37%…


Đối chiếu với 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia theo Quyết định 491/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, Thiên Lộc đã đạt 12/19 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trước năm 2011.


Tuy đã đạt được những kết quả khá toàn diện nhưng quá trình triển khai nông thôn mới ở Can Lộc vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.


Trên cơ sở những kết quả đạt được và các hạn chế nói trên, Đảng bộ và nhân dân Thiên Lộc xác định tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tập trung công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch; củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục ở các cấp học; phát triển đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư…


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Thiên Lộc đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí tỉnh quy định. Trên cơ sở kết quả đạt được, Thiên Lộc cần tiếp tục rà soát, đối chiếu với 19 tiêu chí mới của Trung ương để xác định vị trí hiện nay cũng như các nội dung cần phải tập trung làm trong thời gian tới. Nông thôn mới không phải là khái niệm xa vời mà chính là nông thôn tiến bộ, cơ sở hạ tầng đồng bộ, đời sống văn hóa phong phú. Bởi vậy, việc xây dựng các mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới phải xác định nội lực là chính còn Nhà nước chỉ đứng bên hỗ trợ một phần.


Sau hội nghị này, huyện Can Lộc cần tổ chức hội nghị nhằm soát xét việc triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở để đảm bảo kết quả phải thực chất, tránh làm theo hình thức chung chung.


Hải Xuân

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG