Hơn 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị 56 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng củng cố, xây dựng, phát triển LLVT địa phương theo hướng tinh, gọn, phù hợp, vững mạnh, rộng khắp. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này.

 


 – PV: Thưa đồng chí, là tỉnh có biên giới trên bộ, trên biển và hải đảo, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương như thế nào cho phù hợp từng địa bàn và hoạt động hiệu quả?


Đại tá Nguyễn Đức Tới: Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị; kinh tế-xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân và LLVT được cải thiện; KVPT được củng cố, xây dựng ngày càng vững chắc. Tỉnh chỉ đạo chăm lo xây dựng, từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT địa phương. Là tỉnh có biên giới trên bộ, biên giới biển và hải đảo, trên cơ sở bám sát phương châm tinh, gọn, phù hợp, vững mạnh rộng khắp, tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân biển và dân quân các xã biên giới; thực hiện nghiêm Pháp lệnh về DQTV. Đến nay, 100% cơ sở xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có lực lượng dân quân; từng cơ sở có lực lượng cơ động, tập trung và tại chỗ; hằng năm các cấp thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước mùa huấn luyện.


 Cơ quan quân sự các cấp chú trọng xây dựng kế hoạch, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, xây dựng phương án phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng, từng địa phương. Hằng năm, có 100% đơn vị, địa phương, các xã, phường, cơ sở tự vệ hoàn thành chương trình huấn luyện với tỷ lệ khá, giỏi hơn 80%. Qua diễn tập cấp tỉnh, mỗi năm có từ 2 đến 3 huyện diễn tập và tổ chức diễn tập đến cấp xã cho thấy, lực lượng DQTV của địa phương, cơ sở đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.


PV: Đồng chí đề cập đến tính phù hợp trong xây dựng lực lượng DQTV, thực tế trên địa bàn tỉnh, vấn đề này được triển khai thực hiện như thế nào?


Đại tá Nguyễn Đức Tới: Xây dựng lực lượng DQTV phải căn cứ tình hình an ninh chính trị, tiềm lực kinh tế-xã hội, đặc điểm dân cư của từng địa phương. Ví như ở địa bàn thành phố Hà Tĩnh, nếu vẫn tổ chức lực lượng dân quân như ở địa bàn ven biển, vùng núi, tuyến biên giới thì hoạt động sẽ không đạt hiệu quả cao. Do vậy, ở các phường, xã, lực lượng DQTV được tổ chức gọn theo địa bàn, ngoài lực lượng tại chỗ, còn có các phân đội cơ động đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự. Với địa bàn ven biển và bà con ngư dân thì lại phải tổ chức theo mô hình hợp tác xã. Sự phù hợp này còn được thể hiện trong phương pháp tổ chức huấn luyện. Chẳng hạn ở địa bàn miền núi, biên giới, trình độ dân trí, khả năng tiếp thu kiến thức quân sự, chính trị của dân quân hạn chế thì phải tăng cường huấn luyện thực hành…


Đối với lực lượng tự vệ, qua theo dõi nắm tình hình từng năm, cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp kiện toàn lực lượng theo đúng pháp lệnh và sát hợp với đặc thù của từng cơ sở. Tuy có khó khăn, nhưng các địa phương, cơ sở đã tổ chức được lực lượng tự vệ trong hầu hết các doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy lực lượng này được tổ chức khá chặt chẽ, kế hoạch huấn luyện hàng năm được triển khai nghiêm túc, hoạt động nề nếp, đạt nhiều kết quả thiết thực.


PV: Còn với bộ đội thường trực và lực lượng dự bị động viên?


Đại tá Nguyễn Đức Tới: Các địa phương của tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực và lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh. Đối với bộ đội thường trực, một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu là chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm 100% sĩ quan thường trực huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 75% huấn luyện khá, giỏi; chất lượng huấn luyện hàng năm có chuyển biến tốt, 100% nội dung đạt yêu cầu trở lên.


Đối với quân DBĐV, phải chú trọng nâng cao khả năng động viên. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị nhận nguồn, làm tốt công tác quản lý, kiện toàn lực lượng DBĐV. Qua các lần động viên kiểm tra, động viên huấn luyện, hoặc huy động giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, tỷ lệ động viên thường xuyên đạt từ 90 đến 95%. Tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự, chất lượng huấn luyện của lực lượng DBĐV những năm qua có nhiều tiến bộ…


PV: Xin cảm ơn đồng chí!


 


Thuận Thắng (thực hiện)

QDND

TIN LIÊN QUAN