Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND đề ra, những năm qua, xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) đã tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, từ đó đã thu được những kết quả.

Do có sự chỉ đạo sát đúng của cấp uỷ Đảng đối với chính quyền, và sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể. Sự nhất trí cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND. Đặc biệt là UBND đã có các kế hoạch và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chính vì đó nên một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch ở mức cao.


Năm 2008, xã Cổ Đạm có tốc độ phát triển kinh tế khá cao so với muc tiêu đề ra, tổng sản phẩm xã hội đã đạt 42,55 tỷ/40 tỷ. Tổng sản lượng lương thực đạt 2.175/2700 tấn. Thu nhập bình quân đầu người là 5,3 triệu/4,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm được 1,75%/3% kế hoạch…


Có thể khẳng định rằng, nhờ có bước đi thích hợp, kinh tế của xã Cổ Đạm trong năm qua phát triển và tăng trưởng khá. Đáng chú ý đó là tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã được cải thiện. Các lĩnh vực về văn hoá – xã hội, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới… đã có nhiều chuyển biến tốt.


Trong năm 2008, các lĩnh vực về phát triển kinh tế đã đạt những kết quả cao, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể cấp huyện. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp đạt khá là minh chứng để nói rằng trong năm qua, kinh tế của địa phương “được mùa” rất lớn.


Nông nghiệp, chăn nuôi của địa phương đã thu được kết quả, từ đó góp phần tích cực đưa đời sống của nhân dân được nâng lên một bước. Đối với lĩnh vực thuỷ sản, diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt đã phát huy được tiềm năng và thế mạnh, trên địa bàn có tới 20 ha. Quản lý đánh bắt 18 ha. Đối với lâm nghiệp đã trồng mới được nhiều ha rừng. Quản lý, chăm sóc và bảo vệ được UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt, vì vậy số rừng trồng trên địa bàn ngày một tăng lên đáng kể…Các hoạt động văn hoá – văn nghệ diễn ra sôi nổi


Xác định việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức quan trọng. Bằng nhiều chương trình cụ thể, bám sát nội dung, định hướng của cấp trên, UBND xã đã từng bước chỉ đạo, điều hành việc phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ. Cho đến thời điểm này, lĩnh vực thương mại, dịch vụ của địa phương đã phát triển nhanh về doanh số cũng như mặt hàng phục vụ, từ đó đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo cơ hội và giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.


Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước đột phá mạnh mẽ. Thu nhập từ lĩnh vực này của năm 2007 ước đạt 7 tỷ 178 triệu đồng. Các ngành nghề đã có thu nhập cao. Cho đến thời điểm này, toàn xã có 75 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, các lĩnh vực về xây dựng cơ bản, giao thông, thuỷ lợi, tài nguyên môi trường, bão lụt… được UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Kết quả cho thấy, các lĩnh vực này đã thu được nhiều tín hiệu mới, đưa bộ mặt nông thôn của địa phương ngày càng “thay da đổi thịt”…


Song song với việc phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá xã hộii không ngừng được quan tâm. Trong năm qua, trên địa bàn toàn xã đã tổ chức nhiều chương trình văn hoá – văn nghệ – thể dục – thể thao được quần chúng nhân dân hưởng ứng. Công tác giáo dục đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Số học sinh thi đậu và các trường Đại học và Cao đẳng ngày một đông.


Các lĩnh vực khác như y tế, dân số – gia đình – trẻ em và chữ thập đỏ đã tạo ra những hoạt động rộng lớn. Nhất là việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn. Trong năm qua, cơ sở vật chất đã được đầu tư bảo đảm cho công tác khám và điều trị.


Phát huy thành quả nhiều năm qua, năm 2009, xã Cổ Đạm tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện. Trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu, từng bước huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nhanh chóng đưa kinh tế – xã hội phát triển, đưa xã Cổ Đạm phát triển mạnh mẽ.   Trung Anh   

TTTM

TIN LIÊN QUAN