Là xã có tốc độ tăng trưởng mạnh về kinh tế, xã hội; an ninh – quốc phòng luôn được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng phát triển…

Những năm qua, bằng nhiều biện pháp tích cực, Đảng uỷ, UBND xã đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, đưa nền kinh tế – xã hội của xã tiến thêm một bước mới. Đặc biệt trong năm 2009, là năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thời tiết khắc nghiệt, các loại dịch bệnh ở vật nuôi, cây trồng có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến việc sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên hết mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, Nghị quyết HĐND xã khóa XVII.


Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,2 %, đạt 13% kế hoạch. Thu nhập bình quân/đầu người đạt 7,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm được 0,5%. Về nông nghiệp, tuy năm 2009 thời tiết không thuận lợi cho sản xuất mùa vụ, việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn song doanh số thu được từ việc trồng trọt của xã vẫn đạt tới 9,5 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi cũng được xã quan tâm bằng việc thường xuyên tổ chức các đợt tiêm phòng cho hơn 1.200 con trâu bò và phòng dịch, đồng thời chăm sóc chu đáo cho tổng đàn gia cầm. Chính vì thế, dù tình hình dịch bệnh khá phức tạp nhưng giá trị sản phẩm thu từ chăn nuôi của xã vẫn đạt trên 5,5 tỷ đồng.


Là một xã giáp biển nên việc phát triển ngành chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản rất được quan tâm. Với những lợi thế sẵn có, nên trong năm 2009 sản lượng thu hoạch và giá trị sản lượng thu được đã cao hơn so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt là 23 ha, quản lý đánh bắt 18 ha. Thu hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản nước ngọt đạt 69,46 tấn, tăng so với cùng kỳ 41,96 tấn. Khai thác đánh bắt cá biển đạt 36,44 tấn, tăng so với cùng kỳ là 24,44 tấn. Tổng giá trị sản phẩm thu được từ nuôi trồng và khai thác đánh bắt đạt trên 1 tỷ đồng.Dương Ngọc Đệ, Chủ tịch UBND xã.


Về hoạt động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ cũng đã có nhiều bước tiến mới nhờ năm bắt được xu thế hội nhập và nắm bắt được cách quản lý hợp với tình hình thực tế của địa phương.


Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  ước đạt 8,2 tỷ đồng, trong đó tập trung một số ngành chủ yếu như sản xuất gạch nung, gạch ép; khai thác đá, cát; hàn gò, cưa xẻ, mộc dân dụng, may mặc, xây dựng… Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 77 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.


Hoạt động thương mại – dịch vụ – vận tải cũng đã có bước phát triển nhanh về doanh số và mặt hàng phục vụ đời sống nhân dân. Các loại hình dịch vụ tiếp tục được hình thành phát triển, bảo đảm về chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tạo cơ hội và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Hiện tại, tổng mức luân chuyển hàng hóa trên địa bàn đạt trên 35,5 tỷ đồng, lợi nhuận thu từ thương mại, dịch vụ đạt trên 3,8 tỷ đồng.


Xã cũng đã thực hiện tốt việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn. Đã xây dựng hoàn thành cầu Đồng Chòa với số vốn là 15 triệu đồng để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân. Thực hiện tu sửa 13 km đường nội đồng, đào đắp 1.380m2 đất phục vụ sản xuất.


Song song với việc phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân trong xã, Đảng bộ, chính quyền xã cũng rất chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao đời sống tinh thần, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT quần chúng, chào mừng các ngày lễ lớn. Vận động toàn dân tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp được 1.465.000.000 đồng làm kinh phí tôn tạo, tu sửa các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.


Xác định công tác giáo dục là đòn bẩy cho việc phát triển mọi mặt của xã nhà, vì thế đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội đặc biệt quan tâm, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Số lượng học sinh trúng tuyển trong các kỳ thi ĐH – CĐ đạt 50 em, các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh xã luôn đạt con số cao. Hội khuyến học xã, các trường và các dòng họ đã trích đến 36 triệu đồng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2009, Hội khuyến học xã phối hợp với Hội Sinh viên tổ chức dạy hè cho con em địa phương.Trụ sở UBND xã.


Bên cạnh đó là việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe, đời sống cho nhân dân luôn được chú trọng về mọi mặt. Cơ sở vật chất ngành y tế đã được đầu tư tốt hơn, thường xuyên tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, tổ chức tiêm chủng mở rộng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm tra thường xuyên. Thực hiện tốt việc truyền thông dân số, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ.


Công tác chính sách – xã hội, xóa đói gảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện đúng đắn, đầy đủ, đảm bảo kịp thời chế độ cho các đối tượng. Đảng bộ, chính quyền xã đã chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Phối hợp với các Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng chính sách, quỹ tiết kiệm để mở rộng nguồn vốn phát triển kinh tế nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động nhàn rỗi, khuyến khích và tạo điều kiện cho 140 con em đi XKLĐ, hàng năm gửi về trên 20 tỷ đồng cho địa phương. Công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững nên trong năm 2009, toàn xã không có điềm nóng nào xảy ra.


Trên cơ sở các kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2009, Đảng bộ và chính quyền xã Cổ Đạm tiếp tục đề ra những mực tiêu, kế hoạch cần đạt được trong năm 2010.


Trong lĩnh vực kinh tế, chỉ đạo và khắc phục tình trạng số diện tích đang bỏ hoang, tăng số diện tích cây trồng vụ mùa và đông xuân. Chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật về sản xuất và chăn nuôi cho bà con nông dân. Tăng cường công tác bảo vệ và phòng trừ các loại sâu bệnh cho cây trồng. Có kế hoạch phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, phát triển và phòng ngừa kịp thời không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Có kế hoạch chuyển dổi một số diện tích đất trồng màu, trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, chuẩn bị các điều kiện cho vụ nuôi trồng năm 2010. Đồng thời chuẩn bị tốt ngư cụ để đánh bắt có hiệu quả.


Toàn xã tập trung sản xuất khai thác các loại vật liệu xây dựng sẵn có trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích các mô hình kinh tế nhằm giải quyết việc làm cho lao động. Chú trọng phát triển các loại ngành nghề: hàn gò, mộc xẻ, sản xuất vật liệu xây dựng, thợ nề, khai thác tài nguyên… Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa việc bê tông hóa thôn xóm, xây dựng nếp sống văn minh ở từng gia đình.


Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, có nội dung sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nắm bắt được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì nếp sống văn hóa mới văn minh trong cộng đồng làng xã. Quan tâm đến chất lượng dạy và học đại trà, làm tốt công tác khuyến học, đầu tư cơ cở vật chất trong các trường học để đáp ứng nhu cầu giáo dục – đạo tạo hiện nay.


Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế thôn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng động. Thực hiện tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình, truyền thông dân số. Đồng thời giải quyết tốt các vấn đề chính sách xã hội đối với các đối tượng gia đình thương binh liệt sỹ, nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, trẻ mồ côi… xây dựng các mô hình kinh tế, có cơ chế khuyến khích nhằm giải quyết việc làm cho số lao động dư thừa.


Mục tiêu trong năm 2010, chính quyền xã cùng toàn thể nhân dân sẽ cố gắng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về kinh tế là 15%, tổng sản phẩm xã hội toàn xã đạt 64 tỷ đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người là 8,5 triệu đồng/người/năm… Để đạt được chỉ tiêu đó thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Đạm tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung củng cố cơ sở hạ tầng, kinh tế – xã hội, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao năng lực sản xuất hàng hoá, ổn định và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội, đưa kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Dương Ngọc Đệ, Chủ tịch UBND xã.

TTTM

TIN LIÊN QUAN