Ngày 31-3-2010, Đoàn công tác của Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách (NCCL&CS) Bộ Y tế do Viện trưởng Đoàn Minh Lộc dẫn đầu đã làm việc với Chi cục Dân số-KHHGĐ Hà Tĩnh.

Đoàn đã điều tra thực trạng bộ máy DS – KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở trong tình hình hiện nay, xin ý kiến


đánh giá về cơ chế quản lý, hoạt động chuyên môn, đặc biệt là những vấn đế tồn tại về bộ máy cũng như nguồn lực, công tác đào tạo cán bộ DS – KHHGĐ của Hà Tĩnh.


Ông lê Lành- Phó giám đốc Sở Y tế- Chi cục trưởng chi cục DS – KHHGĐ đã báo cáo với Viện trưởng về tình hình bộ máy làm công tác DS ở Hà Tĩnh hiện nay cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND,UBND sau khi nhập lại để kịp thởi ổn định bộ máy. Bộ máy làm công tác DS_KHHG cấp tỉnh và huyện đến nay cơ bản là ổn. Duy chỉ có chuyên trách dân số ở các xã hiện nay chưa biết đi đâu về đâu vì số đông sẽ không đuợc tuyển dụng vào viên chức ngành y tế do trình độ thấp, tuổi cao nên tinh thần làm việc sa sút, không được nhiệt tình như trước nữa; cộng tác viên thì phụ cấp quá thâp ( 55.000 đ/tháng). Việc nhập về ngành y tế có thuận lợi trong công công tác chỉ đạo chiến dịch chăm sóc SKSS_KHHGĐ và các chương trình dự án song cũng có khó khăn về các thủ tục hành chính cũng như sự quản lý điều hành của chính quyền với một đơn vị cấp 2 trực thuộc ngành.


Các thành viên dự họp đã phát biểu nhiều ý kiến đề xuất với Viện NCCL &CS về tình hình khó khăn của đội ngũ làm công tác DS ở cấp xã, những vướng mắc, chồng chéo và thiếu hiệu quả khi thành lập Phòng y tế, Trung tâm y tế dự phòng và chuyển trạm y tế xã cho Trung tâm y tế dự phòng dẫn đến chuyên trách DS không biết do ai quản lý mặc dù cấp huyện đã có Trung tâm DS_KHHGĐ. Có ý kiến đề xuất giải thể Phòng y tế, nhập Trung Tâm DS_KHHGĐ với Trung tâm y tế dự phòng để dễ quản lý. Có ý kiến đề xuất Nhà nước nên thành lập các khoa, trường đào tạo về DS_KHHGĐ trong khối các trường thuộc khoa học xã hội, tăng cường đạo tạo và cung cấp thông tin cho cộng tác viên DS…


Ông Đoàn Minh Lộc ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và hứa sẽ tập hợp đề xuất lên Bộ Y tế để Bộ có ý kiến với Chính phủ kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp trong thực tiễn.


Minh Huệ

baohatinh

TIN LIÊN QUAN